skalkuluj
ofertę

Schowek

Dodaj produkt do schowka, aby wrócić do niego później lub wysłać zapytanie zbiorcze

Monitoring i utrzymanie infrastruktury

Zakres usługi:

 • Monitoring:
  • proaktywny nadzór nad elementami infrastruktury.
  • powiadamianie pracownika wsparcia itWORKS, wskazanych osób po stronie Klienta lub firmy zewnętrznej o incydentach i ewentualnych awariach lub przekroczeniu zdefiniowanych wartości progowych,
  • analiza trendów monitorowanych parametrów,
  • raportowanie dostępności kluczowych elementów infrastruktury oraz wykrytych nieprawidłowości w pracy infrastruktury.
 • Utrzymanie:
  • rozszerzona usługa administracji systemami o dodatkowe godziny abonamentowe (dodatkowe 2h na każde monitorowane urządzenie infrastruktury),
  • administracja urządzeniami sieciowymi,
  • raportowanie zrealizowanych czynności administracyjnych.

Dostępność usługi:

 •  usługa realizowana: monitoring: 24 godziny na dobę 7dni w tygodniu,
 •  utrzymanie: w dni robocze w oknie 8:00-18:00,
 •  czas reakcji: 1 godzina,
 •  czas realizacji dla awarii: do 8 godzin (gdy jest możliwość obsługi zgłoszenia zdalnie),
 •  czas realizacji dla zmian: 2DR (2 dni robocze od dnia zgłoszenia),
 •  limit usługi: do X godzin roboczych w miesiącu (*gdzie X liczone jest jako 2 godziny * liczba urządzeń objętych monitoringiem).

Produkty objęte usługą:

 • serwery (system operacyjny MS Windows oraz Linux wraz z usługami systemowymi),
 • urządzenia sieciowe.

Wykluczenia:

 • usługa nie obejmuje urządzeń niezarządzanych