skalkuluj
ofertę

Schowek

Dodaj produkt do schowka, aby wrócić do niego później lub wysłać zapytanie zbiorcze

Administracja systemami serwerowymi

Zakres usługi:

 • zarządzanie zasobami i usługami systemowymi,
 • administracja uprawnieniami i dostępem do zasobów,
 • implementacja wydruku i usług współdzielenia plików,
 • zarządzanie dyskami i woluminami logicznymi,
 • podstawowe zarządzanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa systemów,
 • aktualizacja systemów i instalacja poprawek systemowych (*w cyklu kwartalnym),
 • konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym,
 • powiadamianie pracownika wsparcia itWORKS, wskazanych osób po stronie Klienta lub firmy zewnętrznej o konieczności realizacji dalszych działań wykraczających po za zakres usługi ADMINISTRACJI SYSTEMAMI SERWEROWYMI,
 • raportowanie zrealizowanych czynności administracyjnych.

Dostępność usługi:

 • usługa realizowana w  dni robocze w oknie 8:00-18:00,
 • czas reakcji:1 godzina,
 • czas realizacji dla awarii: do 8 godzin (gdy jest możliwość obsługi zgłoszenia zdalnie),
 • czas realizacji dla zmian: 2DR (2 dni robocze od dnia zgłoszenia),
 • limit usługi: do 10 godzin roboczych w miesiącu.

Produkty objęte usługą:

 • serwery (system operacyjny MS Windows oraz Linux wraz z usługami systemowymi).

Wykluczenia:

 • w zakres pakietu nie wchodzi: administracja aplikacjami biznesowymi Klienta, bazami danych i usługami backupu, usługami katalogowymi,
 • administracja aplikacjami biznesowymi Klienta, bazami danych i usługami backupu, usługami katalogowymi i platformami wirtualizacyjnymi.